Едно младо војниче

Edno mlado vojniche

Едно младо војниче

Едно младо војниче
коњчето си го пасеше [х2]
и на коњчето му велеше:

Паси ми, паси коњченце
јас ќе те пратам на далеку [х2]
далеку в' моето село.

Поздрав да и' носиш на мајка ми
на мајка ми на жената ми
дека сум болен ќе умрам
децата не ќе си видам.

Не ми е жал за мајка ми
ниту ми е жал за жена ми
тук' ми е жал за децата
деца сираци ќе останат.

Деца сираци ќе останат
нема јас да ги видам
оти сум многу далеку
далеку во туѓа земја.

Edno mlado vojniche

Edno mlado vojniche
konjcheto si go paseshe [h2]
i na konjcheto mu veleshe:

Pasi mi, pasi konjchence
jas kje te pratam na daleku [h2]
daleku v' moeto selo.

Pozdrav da i' nosish na majka mi
na majka mi na zhenata mi
deka sum bolen kje umram
decata ne kje si vidam.

Ne mi e zhal za majka mi
nitu mi e zhal za zhena mi
tuk' mi e zhal za decata
deca siraci kje ostanat.

Deca siraci kje ostanat
nema jas da gi vidam
oti sum mnogu daleku
daleku vo tugja zemja.Date added: 02.11.2009
Popularity: 6199
Rating: 4.5 from 4 votes