Еднаш минав на мостето

Ednash minav na mosteto

Еднаш минав на мостето

Еднаш минав на мостето
видов моме на пенџере [х2]
со мајка си се караше.

Ајде со мајка си се караше
мајко ле мила посврши ме [х2]
арно момче одбери ми.

Ајде добро момче одбери ми
како мене, спроти мене
како црвено трендафилче
развиено каранфилче.

Нашла сум ти мила ле ќерко
како тебе, спроти тебе
како црвено трендафилче
развиено карамфилче.

Ednash minav na mosteto

Ednash minav na mosteto
vidov mome na pendzhere [h2]
so majka si se karashe.

Ajde so majka si se karashe
majko le mila posvrshi me [h2]
arno momche odberi mi.

Ajde dobro momche odberi mi
kako mene, sproti mene
kako crveno trendafilche
razvieno karanfilche.

Nashla sum ti mila le kjerko
kako tebe, sproti tebe
kako crveno trendafilche
razvieno karamfilche.Date added: 02.11.2009
Popularity: 6339
Rating: 4.67 from 6 votes