Двама се љубеа мамо

Dvama se ljubea mamo

Двама се љубеа мамо

Двама се љубеа мамо
Двама се љубеа
Двама се љубеа мамо
време три години
време три години мамо
па и шест месеци.

На момчето мајка беше
на момчето мајка
на момчето мајка беше
голема душманка. [х2]

Па не ми дадоа мамо
па не ми дадоа
па не ми дадоа мамо
двајца да се земат. [х2]

Момчето умрело мамо
момчето умрело
момчето умрело мамо
в' сабота навечер,
а момето умре мамо
рано во недела.

Dvama se ljubea mamo

Dvama se ljubea mamo
Dvama se ljubea
Dvama se ljubea mamo
vreme tri godini
vreme tri godini mamo
pa i shest meseci.

Na momcheto majka beshe
na momcheto majka
na momcheto majka beshe
golema dushmanka. [h2]

Pa ne mi dadoa mamo
pa ne mi dadoa
pa ne mi dadoa mamo
dvajca da se zemat. [h2]

Momcheto umrelo mamo
momcheto umrelo
momcheto umrelo mamo
v' sabota navecher,
a mometo umre mamo
rano vo nedela.Date added: 02.11.2009
Popularity: 5853
Rating: 4 from 2 votes