Девојченце љубиш ли ме мене

Devojchence ljubish li me mene

Девојченце љубиш ли ме мене

Девојченце, девојченце,
љубиш ли ме мене
девојченце љубиш ли ме мене?

Јас те љубам, јас те љубам
на сон те сонувам,
јас те љубам, на сон те сонувам.

Штом сонуваш, штом сонуваш
на кого кажуваш,
штом сонуваш на кого кажуваш?

Јас кажувам, јас кажувам
на мојата мајка,
јас кажувам на мојата мајка.

Ко кажуваш, ко кажуваш
што ти мајка вели,
ко кажуваш што ти мајка вели?

Мајка вели, мајка вели
лажи го ќерко,
јас ѝ велам, си го љубам, мајко,
јас ѝ велам, ќе го земам, мајко.

Devojchence ljubish li me mene

Devojchence, devojchence,
ljubish li me mene
devojchence ljubish li me mene?

Jas te ljubam, jas te ljubam
na son te sonuvam,
jas te ljubam, na son te sonuvam.

Shtom sonuvash, shtom sonuvash
na kogo kazhuvash,
shtom sonuvash na kogo kazhuvash?

Jas kazhuvam, jas kazhuvam
na mojata majka,
jas kazhuvam na mojata majka.

Ko kazhuvash, ko kazhuvash
shto ti majka veli,
ko kazhuvash shto ti majka veli?

Majka veli, majka veli
lazhi go kjerko,
jas ì velam, si go ljubam, majko,
jas ì velam, kje go zemam, majko.Date added: 02.11.2009
Popularity: 7852
Rating: 4.27 from 15 votes