Ој ти пиле

Oj ti pile

Ој ти пиле

Ој ти пиле, славеј пиле,
ај запеј ми една песна,
една песна жаловита.

Нек' се чуе на далеку,
на далеку преку Вардар,
преку Вардар до Велешко.

Од Велешко до Прилепско,
од Прилепско до Крушевско,
од Крушево - Мечкин Камен.

Од Крушево - Мечкин Камен,
там' се бије славен јунак,
славен јунак Питу Гули,
Питу Гули војводата!

Oj ti pile

Oj ti pile, slavej pile,
aj zapej mi edna pesna,
edna pesna zhalovita.

Nek' se chue na daleku,
na daleku preku Vardar,
preku Vardar do Veleshko.

Od Veleshko do Prilepsko,
od Prilepsko do Krushevsko,
od Krushevo - Mechkin Kamen.

Od Krushevo - Mechkin Kamen,
tam' se bije slaven junak,
slaven junak Pitu Guli,
Pitu Guli vojvodata!

Oh, you bird

Oh, you bird, nightingale,
sing me a song,
a tragic song.

May it be heard far away,
far away, across the Vardar
across the Vardar to Veles.

From Veles to Prilep,
from Prilep to Krushevo,
from Krushevo to Mechkin Kamen.

From Krushevo - Mechkin Kamen
there is fighting a glorious hero,
glorious hero Pitu Guli
Pitu Guli, partisan commander!

Translation: Alan Moore.

Hej, ptaszku

Hej, ptaszku, hej, słowiku,
zaśpiewaj mi jedną piosenkę,
jedną piosnkę żałosną.

Niechaj słyszą ją daleko,
daleko, poprzez Wardar,
poprzez Wardar aż po Wełes.

Od Wełesu do Prilepu,
od Prilepu do Kruszewa,
od Kruszewa – do Niedźwiedziego Kamienia.

Do Kruszewa – do Niedźwiedziego Kamienia,
tam, gdzie walczy sławny junak,
sławny junak Pitu Guli,
wojewoda Pitu Guli!


Comments:

* Wardar (Вардар), Wełes (Велес), Prilep (Прилеп), Kruszewo (Крушево) - miasta w Rep. Macedonii.

** Niedźwiedzi Kamień (maced. Мечкин Камен) - wzgórze w okolicy Kruszewa, miejsce powstańczej bitwy Macedonczyków w 1903 r. przeciw Imperium Osmańskiemu.

*** Pitu Guli - dowódca oddziałów powstańczych, macedoński bohater narodowy, zginął w bitwie przy Niedźwiedzim Kamieniu.

**** Użyłem słowa wojewoda w jego zanaczeniu pierwotnym a nie administracyjnym, tzn. ten, który wodzi wojów, dowódca.

Tłumaczenie: Tomek.Date added: 22.05.2009
Popularity: 9161
Rating: 4.41 from 29 votes