Дали знаеш моме паметуваш

Dali znaesh mome pametuvash

Дали знаеш моме паметуваш

Дали знаеш моме паметуваш
кога бевме моме во ливаѓе?
Кога бевме моме во ливаѓе,
во ливаѓе моме под тополи?

Сите пари моме ми ги зеде
без пет пари моме ме остави.
Дај ми малку моме од парите
да си купам моме брза коња.

Да си купам моме брза коња
да не одам моме пеш до село.
Кучињата моме да ме лајат
а момите моме да се смејат.

Dali znaesh mome pametuvash

Dali znaesh mome pametuvash
koga bevme mome vo livagje?
Koga bevme mome vo livagje,
vo livagje mome pod topoli?

Site pari mome mi gi zede
bez pet pari mome me ostavi.
Daj mi malku mome od parite
da si kupam mome brza konja.

Da si kupam mome brza konja
da ne odam mome pesh do selo.
Kuchinjata mome da me lajat
a momite mome da se smejat.Date added: 02.11.2009
Popularity: 6447
Rating: 4.4 from 5 votes