Дали думаш либе

Dali dumash libe

Дали думаш либе

(Дали знаеш либе)

Дали думаш либе,
дали паметуваш,
кога бевме, мило либе,
двата на прошетка?

Нели ми велеше,
нели се колнеше:
- Јас не љубам друго либе
освен тебе душо?

Ја земи ножето,
распарај срцето,
тамо ќе си најдеш либе
две срца вљубени.

Ах, колку е мачно,
ах, колку е жално,
тебе да те љубам либе,
друга да те земе.

Dali dumash libe

(Dali znaesh libe)

Dali dumash libe,
dali pametuvash,
koga bevme, milo libe,
dvata na proshetka?

Neli mi veleshe,
neli se kolneshe:
- Jas ne ljubam drugo libe
osven tebe dusho?

Ja zemi nozheto,
rasparaj srceto,
tamo kje si najdesh libe
dve srca vljubeni.

Ah, kolku e machno,
ah, kolku e zhalno,
tebe da te ljubam libe,
druga da te zeme.Date added: 02.11.2009
Popularity: 8489
Rating: 4.77 from 13 votes