Дал не ти е жал бре Миеле

Dal ne ti e zhal bre Miele

Дал не ти е жал бре Миеле

Дал' не ти е жал бре Миеле
дал' не ти е жал бре
дал' не ти е жал бре Миеле
за село Конопиште?

Село Конопиште Миеле
село Конопиште
село Конопиште Миеле
полно лични моми.

За ладните сенки Миеле
за ладните сенки
за ладните сенки Миеле
ем та' вода студена.

Таа руса, риџа Миеле
таа руса, риџа
таа руса, риџа Миеле
таа калеш Митра.

Dal ne ti e zhal bre Miele

Dal' ne ti e zhal bre Miele
dal' ne ti e zhal bre
dal' ne ti e zhal bre Miele
za selo Konopishte?

Selo Konopishte Miele
selo Konopishte
selo Konopishte Miele
polno lichni momi.

Za ladnite senki Miele
za ladnite senki
za ladnite senki Miele
em ta' voda studena.

Taa rusa, ridzha Miele
taa rusa, ridzha
taa rusa, ridzha Miele
taa kalesh Mitra.Date added: 02.11.2009
Popularity: 6148
Rating: 4 from 2 votes