Дај ми мамо динар, до два

Daj mi mamo dinar, do dva

Дај ми мамо динар, до два

Дај ми мамо динар, до два
да си купам промена
да се променам мила моја мамо
за да ме либе мамо бендиса.

Дај ми мамо динар, до два
да си купам белило
за да набелам мојто црно лице
за да ме либе мамо бендиса.

Дај ми мамо динар, до два
да си купам црвило
за да нацрвам мојто медно усте
за да ме либе мамо бендиса.

Daj mi mamo dinar, do dva

Daj mi mamo dinar, do dva
da si kupam promena
da se promenam mila moja mamo
za da me libe mamo bendisa.

Daj mi mamo dinar, do dva
da si kupam belilo
za da nabelam mojto crno lice
za da me libe mamo bendisa.

Daj mi mamo dinar, do dva
da si kupam crvilo
za da nacrvam mojto medno uste
za da me libe mamo bendisa.Date added: 02.11.2009
Popularity: 6477
Rating: 4.5 from 4 votes