Македонија

Makedonija

Македонија

Земјо моја, ширна, широка,
песно моја, вишна, висока,
сите цветој си ги собрала,
љубов наша ти си набрала.

Еј, Македонијо, еј убав роден крај
Еј, Македонијо, ти мајко, срце големо.

Векој течат, сè ќе измине,
љубов наша нема да згине,
лична земјо, чиста исконска,
лична земјо, ти Македонска.

Еј, Македонијо, еј убав роден крај
Еј, Македонијо, ти мајко, срце големо.

Makedonija

Zemjo moja, shirna, shiroka,
pesno moja, vishna, visoka,
site cvetoj si gi sobrala,
ljubov nasha ti si nabrala.

Ej, Makedonijo, ej ubav roden kraj
Ej, Makedonijo, ti majko, srce golemo.

Vekoj techat, sè kje izmine,
ljubov nasha nema da zgine,
lichna zemjo, chista iskonska,
lichna zemjo, ti Makedonska.

Ej, Makedonijo, ej ubav roden kraj
Ej, Makedonijo, ti majko, srce golemo.Date added: 02.11.2009
Popularity: 8439
Rating: 4.77 from 22 votes