Љубинке моме убаво

Ljubinke mome ubavo

Љубинке моме убаво

- Љубинке моме убаво, леле убаво,
што тажно везеш, ем плачеш,
што тажно везиш моме, ем плачеш?

Дали ти се мрси конецот, леле конецот,
или те мачи меракот,
или те мачи моме меракот?

- Не ми се мрси конецот, леле конецот,
тук' ме мачи меракот,
тук' ме мачи, лудо, меракот.

Сношти ми се либето армаса, леле армаса,
за мојта верна другарка,
за мојта прва, лудо, душманка.

Ljubinke mome ubavo

- Ljubinke mome ubavo, lele ubavo,
shto tazhno vezesh, em plachesh,
shto tazhno vezish mome, em plachesh?

Dali ti se mrsi konecot, lele konecot,
ili te machi merakot,
ili te machi mome merakot?

- Ne mi se mrsi konecot, lele konecot,
tuk' me machi merakot,
tuk' me machi, ludo, merakot.

Snoshti mi se libeto armasa, lele armasa,
za mojta verna drugarka,
za mojta prva, ludo, dushmanka.Date added: 17.11.2009
Popularity: 6291
Rating: 3.5 from 6 votes