Ленче болно лежи

Lenche bolno lezhi

Ленче болно лежи

Ленче болно лежи
време три години
и девет месеци.

Над глава ѝ стои
нејна стара мајка
и на Ленче збори:

- Стани Ленче, стани
стројници ти дошле
стројници скопјани.

- Како дошле мамо
така да си одат.
Јас си имам мајко
либе струмичанче.

Lenche bolno lezhi

Lenche bolno lezhi
vreme tri godini
i devet meseci.

Nad glava ì stoi
nejna stara majka
i na Lenche zbori:

- Stani Lenche, stani
strojnici ti doshle
strojnici skopjani.

- Kako doshle mamo
taka da si odat.
Jas si imam majko
libe strumichanche.Date added: 17.11.2009
Popularity: 7904
Rating: 4.71 from 7 votes