Крај Вардара седеше

Kraj Vardara sedeshe

Крај Вардара седеше

Крај Вардара седеше
алтан капче везеше.
Шеќерџиче, јабанџиче
да пукнеш ќе те земам.

Алтан капче везеше,
дробни солзи ронеше.
Шеќерџиче, јабанџиче
да пукнеш ќе те земам.

Дробни солзи ронеше,
тенки прсти кршеше.
Шеќерџиче, јабанџиче
да пукнеш ќе те земам.

Тенки прсти кршеше,
луто мајка колнеше.
Шеќерџиче, јабанџиче
да пукниш ќе те земам.

Kraj Vardara sedeshe

Kraj Vardara sedeshe
altan kapche vezeshe.
Shekjerdzhiche, jabandzhiche
da puknesh kje te zemam.

Altan kapche vezeshe,
drobni solzi roneshe.
Shekjerdzhiche, jabandzhiche
da puknesh kje te zemam.

Drobni solzi roneshe,
tenki prsti krsheshe.
Shekjerdzhiche, jabandzhiche
da puknesh kje te zemam.

Tenki prsti krsheshe,
luto majka kolneshe.
Shekjerdzhiche, jabandzhiche
da puknish kje te zemam.Date added: 17.11.2009
Popularity: 9761
Rating: 4.33 from 9 votes