Кажи кажи Донке

Kazhi kazhi Donke

Кажи кажи Донке

Кажи, кажи, Донке што да ти донесам,
оф аман, аман мори ѓулчин Донке?,

Шеќерна кутија, грозје, леблебија,
оф аман, аман, мори ѓузел Донке?

Круша шербетлија, мезе за ракија,
оф аман, аман мори џилфе Донке?

Ништо не ти сакам, сал тебе те чекам,
сал тебе те чекам дома да ми дојдеш,
оф аман, аман мори лична Донке.

Kazhi kazhi Donke

Kazhi, kazhi, Donke shto da ti donesam,
of aman, aman mori gjulchin Donke?,

Shekjerna kutija, grozje, leblebija,
of aman, aman, mori gjuzel Donke?

Krusha sherbetlija, meze za rakija,
of aman, aman mori dzhilfe Donke?

Nishto ne ti sakam, sal tebe te chekam,
sal tebe te chekam doma da mi dojdesh,
of aman, aman mori lichna Donke.Date added: 03.01.2010
Popularity: 6590
Rating: 4.43 from 7 votes