Кате лично девојче

Kate lichno devojche

Кате лично девојче

Кате, лично девојче,
ајде да се земеме,
живот да променеме?
Ајде да се земеме,
свадба да направиме?

Свирки да ни засвират,
тапан да ни зачука,
оро да се развие,
вино да се напие.

Како да се земеме,
свадба да направиме,
кога си пари немаме,
кога си куќа немаме?

Ако пари немаме,
свадба да направиме,
барем си љубов имаме,
барем си севдах имаме.

Пари ќе спечалиме,
куќа ќе направиме.
Куќа ќе направиме,
двата ќе се земиме.

Kate lichno devojche

Kate, lichno devojche,
ajde da se zememe,
zhivot da promeneme?
Ajde da se zememe,
svadba da napravime?

Svirki da ni zasvirat,
tapan da ni zachuka,
oro da se razvie,
vino da se napie.

Kako da se zememe,
svadba da napravime,
koga si pari nemame,
koga si kukja nemame?

Ako pari nemame,
svadba da napravime,
barem si ljubov imame,
barem si sevdah imame.

Pari kje spechalime,
kukja kje napravime.
Kukja kje napravime,
dvata kje se zemime.Date added: 03.01.2010
Popularity: 7084
Rating: 4.14 from 7 votes