Легнало моме, заспало

Legnalo mome, zaspalo

Легнало моме, заспало

Легнало моме заспало
Легнало моме заспало
под едно дрво високо.

Легнало моме заспало
и сладок сон сонувало.
Оздола иде либето
и на момето зборува.

Ај да те водам до село
свадба да си направиве.
Свадба да си направиме
и двајца да се земиме.

Legnalo mome, zaspalo

Legnalo mome zaspalo
Legnalo mome zaspalo
pod edno drvo visoko.

Legnalo mome zaspalo
i sladok son sonuvalo.
Ozdola ide libeto
i na mometo zboruva.

Aj da te vodam do selo
svadba da si napravive.
Svadba da si napravime
i dvajca da se zemime.Date added: 08.01.2010
Popularity: 6297
Rating: 4.44 from 9 votes