Не плачете стари мајки

Ne plachete stari majki

Не плачете стари мајки

Не плачете стари мајки
доста е живот,
? клети тиран,
нас да нè мачи.

Спомнете ги браќа мили,
наш'те другари:
Гоце Делчев, Питу Гуле,
Јане Сандански.

Сите тие за слобода
гордо паднаа,
сè за тебе, сите ние
по нив да одиме.

Сите што се партизани,
смели се борци,
нив не им е жал да умрат
в' бој за слобода.

По затвори и темници
млади изгинаја,
ќе изградат живот, мила,
живот, слободна.

Излегоја партизани
горе в' планина,
да се борат за слобода
и за правдина.

Македонските синови,
сегде се напред,
по планини, по полиња,
и по градови.

Ne plachete stari majki

Ne plachete stari majki
dosta e zhivot,
? kleti tiran,
nas da nè machi.

Spomnete gi brakja mili,
nash'te drugari:
Goce Delchev, Pitu Gule,
Jane Sandanski.

Site tie za sloboda
gordo padnaa,
sè za tebe, site nie
po niv da odime.

Site shto se partizani,
smeli se borci,
niv ne im e zhal da umrat
v' boj za sloboda.

Po zatvori i temnici
mladi izginaja,
kje izgradat zhivot, mila,
zhivot, slobodna.

Izlegoja partizani
gore v' planina,
da se borat za sloboda
i za pravdina.

Makedonskite sinovi,
segde se napred,
po planini, po polinja,
i po gradovi.Date added: 03.04.2010
Popularity: 6962
Rating: 4.67 from 9 votes