Момченце и момиченце

Momchence i momichence

Момченце и момиченце

Момченце и момиченце, џанам,
на вази се фатиле.
Момченце и момиченце, џанам,
на вази се фатиле.

На вази се фатиле, џанам,
в' една постела да лежат.
В' една постела да лежат, џанам,
со свилен јорган да спијат.

Лежале што ми лежале, џанам,
три пати петли пропееле.
Три пати петли пропеале, џанам,
момето сон не го фати.

Тогај прозбори момето, џанам,
сврти се лудо кон мене.
Сврти се лудо кон мене, џанам,
префрли рака на мене.

Префрли рака на мене, џанам,
целувај лице Јанино.
Префрли рака на мене, џанам,
целувај лице Јанино.

Целувај лице Јанино, џанам,
оту се зора озори.
Оту се зора озори, џанам,
момите одат на вода.

Момите одат на вода, џанам,
на таја чешма шарена.
На таја чешма шарена, џанам,
да полнат вода студена.

И јас ќе одам на вода, џанам,
на таја чешма шарена.
На таја чешма шарена, џанам,
да полнам вода студена.

Momchence i momichence

Momchence i momichence, dzhanam,
na vazi se fatile.
Momchence i momichence, dzhanam,
na vazi se fatile.

Na vazi se fatile, dzhanam,
v' edna postela da lezhat.
V' edna postela da lezhat, dzhanam,
so svilen jorgan da spijat.

Lezhale shto mi lezhale, dzhanam,
tri pati petli propeele.
Tri pati petli propeale, dzhanam,
mometo son ne go fati.

Togaj prozbori mometo, dzhanam,
svrti se ludo kon mene.
Svrti se ludo kon mene, dzhanam,
prefrli raka na mene.

Prefrli raka na mene, dzhanam,
celuvaj lice Janino.
Prefrli raka na mene, dzhanam,
celuvaj lice Janino.

Celuvaj lice Janino, dzhanam,
otu se zora ozori.
Otu se zora ozori, dzhanam,
momite odat na voda.

Momite odat na voda, dzhanam,
na taja cheshma sharena.
Na taja cheshma sharena, dzhanam,
da polnat voda studena.

I jas kje odam na voda, dzhanam,
na taja cheshma sharena.
Na taja cheshma sharena, dzhanam,
da polnam voda studena.Date added: 07.04.2010
Popularity: 6945
Rating: 4.56 from 9 votes