Митра делија коња јахаја

Mitra delija konja jahaja

Митра делија коња јахаја

Митра делија коња јахаја,
вај дири дипло, бир бири џанум, коња јахаја.
Смиљево село оро играло,
вај дири дипло, бир бири џанум, оро играло.

Смиљана мома три танца води,
вај дири дипло, бир бири џанум, три танца води.
На глава носи перо резнато,
вај дири дипло, бир бири џанум, перо резнато.

Ми ја грабиле Смиљана мома,
вај дири дипло, бир бири џанум, Смиљана мома.
Па ја однеле гора зелена,
вај дири дипло, бир бири џанум, гора зелена.

Викна Смиљана како што мога,
вај дири дипло, бир бири џанум, како што мога.
О, леле, браќа, до девет браќа,
вај дири дипло, бир бири џанум, до девет браќа.

Да го фанете Митра делија,
вај дири дипло, бир бири џанум, Митра делија.
Не го карајте, не го тепајте,
вај дири дипло, бир бири џанум, не го тепајте.

Mitra delija konja jahaja

Mitra delija konja jahaja,
vaj diri diplo, bir biri dzhanum, konja jahaja.
Smiljevo selo oro igralo,
vaj diri diplo, bir biri dzhanum, oro igralo.

Smiljana moma tri tanca vodi,
vaj diri diplo, bir biri dzhanum, tri tanca vodi.
Na glava nosi pero reznato,
vaj diri diplo, bir biri dzhanum, pero reznato.

Mi ja grabile Smiljana moma,
vaj diri diplo, bir biri dzhanum, Smiljana moma.
Pa ja odnele gora zelena,
vaj diri diplo, bir biri dzhanum, gora zelena.

Vikna Smiljana kako shto moga,
vaj diri diplo, bir biri dzhanum, kako shto moga.
O, lele, brakja, do devet brakja,
vaj diri diplo, bir biri dzhanum, do devet brakja.

Da go fanete Mitra delija,
vaj diri diplo, bir biri dzhanum, Mitra delija.
Ne go karajte, ne go tepajte,
vaj diri diplo, bir biri dzhanum, ne go tepajte.

Mitra the hero rides a horse

Mitra the hero rides a horse,
hey, ho, rides a horse.
Smilja's village dances oro,
hey, ho, dances oro.

Smilja the girl leads three dances,
hey, ho, leads three dances.
She wears on her head a trimmed feather,
hey, ho, a trimmed feather.

They kidnap Smilja the girl,
hey, ho, Smilja the girl.
And they take her to the green forest,
hey, ho, to the green forest.

Smilja shouts as much as she can,
hey, ho, as much as she can.
Hey, brothers, my nine brothers,
hey, ho, my nine brothers.

Catch Mitra the hero,
hey, ho, Mitra the hero.
Don't scold him, don't beat him,
hey, ho, don't beat him.

Mitra, der Held, reitet auf einem Pferd

Mitra, der Held, reitet auf einem Pferd,
hei tirili und tralalala, reitet auf einem Pferd.
Im Dorf von Smiljana wird der Oro getanzt,
hei tirili und tralalala, wird der Oro getanzt.

Das Mädchen Smiljana führt drei Tänze an,
hei tirili und tralalala, führt drei Tänze an.
Sie trägt auf dem Kopf eine geschwungene Feder,
hei tirili und tralalala, eine geschwungene Feder.

Sie entführen das Mädchen Smiljana,
hei tirili und tralalala, das Mädchen Smiljana.
Und sie bringen sie in den grünen Wald,
hei tirili und tralalala, in den grünen Wald.

Smiljana schreit so laut sie kann,
hei tirili und tralalala, so laut sie kann.
Zu Hilfe, Brüder, meine neun Brüder,
hei tirili und tralalala, meine neun Brüder.

Fangt Mitra, den Helden,
hei tirili und tralalala, Mitra, den Helden.
Beschimpft ihn nicht, schlagt ihn nicht,
hei tirili und tralalala, schlagt ihn nicht.

Übersetzung: Jutta Malzbender.Date added: 18.05.2010
Popularity: 8704
Rating: 4.27 from 11 votes