Катерино кротко јагне

Katerino krotko jagne

Катерино кротко јагне

Катерино кротко јагне,
што си толку жута, бледа?
Ах жута бледа, пребледена,
ах дали ти е за свекрва?

Маноило, прво либе,
свекрва ми кротко јагне,
ах, мене водиш, друга љубиш,
ах, та затој сам жута, бледа.

Катерино, кротко јагне,
ти не слушај светски думи,
ах, светски думи, светски лаги,
ах, јас те тебе само љубам.

Маноило, прво либе,
јас не слушам светски думи,
ах, јас те видов с' мојве очи,
ах, мојве очи не ме лажат.

Katerino krotko jagne

Katerino krotko jagne,
shto si tolku zhuta, bleda?
Ah zhuta bleda, prebledena,
ah dali ti e za svekrva?

Manoilo, prvo libe,
svekrva mi krotko jagne,
ah, mene vodish, druga ljubish,
ah, ta zatoj sam zhuta, bleda.

Katerino, krotko jagne,
ti ne slushaj svetski dumi,
ah, svetski dumi, svetski lagi,
ah, jas te tebe samo ljubam.

Manoilo, prvo libe,
jas ne slusham svetski dumi,
ah, jas te vidov s' mojve ochi,
ah, mojve ochi ne me lazhat.Date added: 31.10.2010
Popularity: 7830
Rating: 4.29 from 14 votes