Величко, скопски војвода

Velichko, skopski vojvoda

Величко, скопски војвода

Величко, скопски војвода
ноќеска гора оставил,
решил при мајка да оди,
силна го тага фанала.

Куќа сум мајко отворил,
у тие горски пештери,
а од тебе кријам одамна,
у тија борби крвави.

Проштевај мајко, не жалај,
збогум за навек од мене.
Не можам, мајко комитска,
в' ропство да трпам крваво,
ни да го гледам народот
како се сруши на нозе.

Когај да влезе наближил,
у тоа село Црешево,
наеднаш пушки згрмеа
од сите страни на него.

Извади бомби од појас,
разигра срце јуначко
кога ми леле пукнаа
цела се земја потресе.

Проштевај мајко, не жалај,
збогум за навек од мене.
Не можам, мајко комитска,
в' ропство да трпам крваво,
ни да го гледам народот
како се сруши на нозе.


// Во спомен на Величко Велјанов - Чичето.

Velichko, skopski vojvoda

Velichko, skopski vojvoda
nokjeska gora ostavil,
reshil pri majka da odi,
silna go taga fanala.

Kukja sum majko otvoril,
u tie gorski peshteri,
a od tebe krijam odamna,
u tija borbi krvavi.

Proshtevaj majko, ne zhalaj,
zbogum za navek od mene.
Ne mozham, majko komitska,
v' ropstvo da trpam krvavo,
ni da go gledam narodot
kako se srushi na noze.

Kogaj da vleze nablizhil,
u toa selo Creshevo,
naednash pushki zgrmea
od site strani na nego.

Izvadi bombi od pojas,
razigra srce junachko
koga mi lele puknaa
cela se zemja potrese.

Proshtevaj majko, ne zhalaj,
zbogum za navek od mene.
Ne mozham, majko komitska,
v' ropstvo da trpam krvavo,
ni da go gledam narodot
kako se srushi na noze.


// Vo spomen na Velichko Veljanov - Chicheto.

Velichko, the voivoda from Skopje

Velichko, the voivoda (captain) from Skopje
left the forest tonight,
decided to go to his mother,
for he feels deep sorrow.

I opened a house, mother,
in those forest caves,
and I am not telling you for a long time
about those bloody battles.

Forgive me, mother,
goodbye forever from me.
I cannot, mother of komita (warrior)
take to this bloody slavery,
or see the people
brought down to their knees.

When he came close
to the village Creshevo,
suddenly rifles started a thunder
from all directions toward him.

He took bombs from his belt,
his heroic heart started to beat faster
and when they detonated,
the ground started to shake.

Forgive me, mother,
goodbye forever from me.
I can't, mother of komita
take to this bloody slavery,
or see the people
brought down to their knees.


// In memory of Velichko Veljanov - Chicheto.

Velichko, der Vojvode aus Skopje

Velichko, der Vojvode (Führer) aus Skopje,
verließ heute Nacht den Wald,
beschloss zu seiner Mutter zu gehen,
denn er war zutiefst betrübt.

Ich habe eine Bleibe eingerichtet, Mutter,
dort in den Waldhöhlen,
aber ich werde Dir nicht lange
über jene blutigen Schlachten erzählen.

Verzeih mir, Mutter,
dies ist ein Abschied für immer.
Ich kann, Mutter eines Kriegers,
weder das Blut in der Sklaverei ansehen,
noch dem Volk zusehen,
wie es am Boden liegt.

Als er in die Nähe
des Dorfes Creshevo kam,
richtete sich plötzlich ein Gewehrdonner
aus allen Richtungen gegen ihn.

Er zog Bomben aus seinem Gürtel
sein Heldenherz schlug schneller,
und als sie explodierten,
begann der Boden zu beben.

Verzeih mir, Mutter,
dies ist ein Abschied für immer.
Ich kann, Mutter eines Kriegers,
weder das Blut in der Sklaverei ansehen,
noch dem Volk zusehen,
wie es am Boden liegt.

//In Erinnerung an Velichko Veljanov - Chicheto.

Übersetzung: Jutta Malzbender.

Veličko, kapteinis no Skopjes

Veličko, kapteinis no Skopjes,
Šonakt mežu atstāja
Viņš nolēma doties pie savas mātes
Jo viņš jūt dziļas skumjas.

Es izveidoju mājas, māte,
Šajās meža alās
Un es tev sen neesmu stāstījis
Par šīm asiņainām cīņām.

Piedod man, māte,
Uz mūžību ardievas no manis
Es nevaru, karotāja māte,
Izciest šo asiņaino verdzību,
Un redzēt cilvēkus
Uz ceļiem nospiestus.

Kad viņš tuvojās
Kreševo ciemam
Piepēši šautenes sāka dārdēt
Viņa virzienā no visām pusēm

Viņš izņēma bumbas no savas jostas
Viņa varoņa sirds sāka dauzīties
Un kad viņas uzsprāga
Zeme sāka trīcēt.

Tulkojums: Aelita J. Pinter.

Weliczko, wojewoda ze Skopje

Weliczko*, wojewoda** ze Skopje,
tej nocy las opuścił,
zdecydował matkę odwiedzić,
bo wielki smutek go chwycił.

- Dom sobie, matko, stworzyłem,
w tych leśnych jaskiniach,
przed tobą skrywam od dawna,
te krwawe potyczki.

Wybacz, matko, nie żałuj,
i żegnaj mi matko na zawsze.
Nie mogę, matko bojownika,
w niewoli cierpieć krwawej,
ani patrzeć jak naród,
rzuca się na kolana.

Kiedy podszedł blisko,
do wioski Creszewo***
nagle strzelby zagrzmiały,
w niego, ze wszystkich stron.

Wyciągnął zza pasa granaty,
zabiło mocniej junackie serce,
a kiedy granaty wybuchły,
cała się ziemia zatrzęsła.

Wybacz, matko, nie żałuj,
i żegnaj mi matko na zawsze.
Nie mogę, matko bojownika,
w niewoli cierpieć krwawej,
ani patrzeć jak naród,
rzuca się na kolana.


* Weliczko Weljanow (mac. Величко Велјанов) – dowódca macedońskich oddziałów narodowowyzwoleńczych w latach 1922-1934.

** Wojewoda w jego znaczeniu pierwotnym a nie administracyjnym, tzn. ten, który wodzi wojów, dowódca.

*** Creszewo (mac. Црешево) – miejscowość na północy Republiki Macedonii, rodzinna wioska Weliczko Weljanowa.

Tłumaczenie: Tomek.Date added: 20.02.2011
Popularity: 8268
Rating: 4.44 from 9 votes