Елено моме, Елено

Eleno mome, Eleno

Елено моме, Елено

Елено моме, Елено,
зошто на зборот не стоиш,
зошто на зборот не стоиш,
двајцата што си ветивме?

Оф, аман, аман, аман,
мори моме Елено,
оф аман, аман, аман,
мори севдо голема.

Двајцата што си ветивме,
свадба да си направиме,
свадба да си направиме,
со љубов да живееме.

Оф, аман, аман, аман,
мори моме Елено,
оф аман, аман, аман,
мори севдо голема.

А сега ти ме остави,
срцето ми го изгоре,
срцето ми го изгоре,
животот ми го запусти.

Оф, аман, аман, аман,
мори моме Елено,
оф аман, аман, аман,
мори севдо голема.

Eleno mome, Eleno

Eleno mome, Eleno,
zoshto na zborot ne stoish,
zoshto na zborot ne stoish,
dvajcata shto si vetivme?

Of, aman, aman, aman,
mori mome Eleno,
of aman, aman, aman,
mori sevdo golema.

Dvajcata shto si vetivme,
svadba da si napravime,
svadba da si napravime,
so ljubov da zhiveeme.

Of, aman, aman, aman,
mori mome Eleno,
of aman, aman, aman,
mori sevdo golema.

A sega ti me ostavi,
srceto mi go izgore,
srceto mi go izgore,
zhivotot mi go zapusti.

Of, aman, aman, aman,
mori mome Eleno,
of aman, aman, aman,
mori sevdo golema.Date added: 26.02.2011
Popularity: 8246
Rating: 4.28 from 18 votes