Изникна ми бадем дрво

Iznikna mi badem drvo

Изникна ми бадем дрво

Ај, изникна ми бадем дрво,
тенко, високо,
ај изникна ми бадем дрво,
тенко, високо, тенко, високо.
Ај изникна ми бадем дрво,
тенко, високо, тенко, високо.

Ај и под дрво, младо момче,
со девојченце,
ај и под дрво, младо момче,
со девојченце, со девојченце.
Ај, ем се љубат, ем се грлат,
ем си зборуваат, ем си зборуваат.

- „Ај, кажи мила, кажи душо,
што е најпрво,
ај, кажи мила, кажи душо,
што е најмило, аман на светот?
Ај, дали пари, или руба,
ил' па љубовта, ил' па љубовта“?

- „Ај, ниту пари, ниту руба,
само љубовта,
ај, ниту пари, ниту руба,
само љубовта, само љубовта.
Ај, ниту пари, ниту руба,
само љубовта, само љубовта“.

Iznikna mi badem drvo

Aj, iznikna mi badem drvo,
tenko, visoko,
aj iznikna mi badem drvo,
tenko, visoko, tenko, visoko.
Aj iznikna mi badem drvo,
tenko, visoko, tenko, visoko.

Aj i pod drvo, mlado momche,
so devojchence,
aj i pod drvo, mlado momche,
so devojchence, so devojchence.
Aj, em se ljubat, em se grlat,
em si zboruvaat, em si zboruvaat.

- „Aj, kazhi mila, kazhi dusho,
shto e najprvo,
aj, kazhi mila, kazhi dusho,
shto e najmilo, aman na svetot?
Aj, dali pari, ili ruba,
il' pa ljubovta, il' pa ljubovta“?

- „Aj, nitu pari, nitu ruba,
samo ljubovta,
aj, nitu pari, nitu ruba,
samo ljubovta, samo ljubovta.
Aj, nitu pari, nitu ruba,
samo ljubovta, samo ljubovta“.Date added: 28.02.2011
Popularity: 7527
Rating: 4 from 16 votes