Ајде камен Јано

Ajde kamen Jano

Ајде камен Јано

Ајде камен Јано, камен бре душо,
ајде камен да се сториш,
Јано в раце да ми падниш.

Ајде дибек би те кало бре Јано,
Јано на малата врата,
Јано од десната страна.

Ај на дибек јас да стапнам бре Јано,
Јано на коњ да се качам,
Јано в Цариград да одам.

Ајде в Цариград да одам мори Јано,
Јано ѓердан да ти купам,
Јано за белото грло.

Ajde kamen Jano

Ajde kamen Jano, kamen bre dusho,
ajde kamen da se storish,
Jano v race da mi padnish.

Ajde dibek bi te kalo bre Jano,
Jano na malata vrata,
Jano od desnata strana.

Aj na dibek jas da stapnam bre Jano,
Jano na konj da se kacham,
Jano v Carigrad da odam.

Ajde v Carigrad da odam mori Jano,
Jano gjerdan da ti kupam,
Jano za beloto grlo.Date added: 14.03.2011
Popularity: 10544
Rating: 4.58 from 31 votes