Една гитара

Edna gitara

Една гитара

Една гитара ме разбуди,
ме разбуди од сладок сон,
јас убав сон си сонував,
неа ја целивав.

Свири гитаро, свири ми ти,
за тие очи, очи неверни.

Денови минуваат, јас тагувам,
неа ја нема пак,
со кого моја мила гитаро
јас да се веселам?

Свири гитаро, свири ми ти,
за тие очи, очи неверни.

Душава моја ти кажува
за сите ноќи неспани,
си ојде и не се врати
мене со тага остави.

Свири гитаро, свири ми ти,
за тие очи, очи неверни.

Edna gitara

Edna gitara me razbudi,
me razbudi od sladok son,
jas ubav son si sonuvav,
nea ja celivav.

Sviri gitaro, sviri mi ti,
za tie ochi, ochi neverni.

Denovi minuvaat, jas taguvam,
nea ja nema pak,
so kogo moja mila gitaro
jas da se veselam?

Sviri gitaro, sviri mi ti,
za tie ochi, ochi neverni.

Dushava moja ti kazhuva
za site nokji nespani,
si ojde i ne se vrati
mene so taga ostavi.

Sviri gitaro, sviri mi ti,
za tie ochi, ochi neverni.Date added: 04.04.2011
Popularity: 7054
Rating: 3.69 from 16 votes