Погледни Цвете, погледни

Pogledni Cvete, pogledni

Погледни Цвете, погледни

Другари пратив кај неа
бадем и прстен да носат.
Сонце за двајца посакав,
одлета желба в' небеса.
Сонце за двајца посакав,
одлета желба в' небеса.

Другари абер донеле,
венчален прстен вратиле,
погледни Цвете, погледни
колкава рана отвори.
Другари абер донеле,
венчален прстен вратиле,
меракот Цвете, меракот,
попусто Цвете изгоре.

Другари пеат в' меана
за мене песна жаловна.
Рани ме, рани судбино
срце да земеш не можеш.
Рани ме, рани судбино,
срце да земеш не можеш.

Другари абер донеле,
венчален прстен вратиле,
погледни Цвете, погледни
колкава рана отвори.
Другари абер донеле,
венчален прстен вратиле,
меракот Цвете, меракот,
попусто Цвете изгоре.
Меракот Цвете изгоре.

Pogledni Cvete, pogledni

Drugari prativ kaj nea
badem i prsten da nosat.
Sonce za dvajca posakav,
odleta zhelba v' nebesa.
Sonce za dvajca posakav,
odleta zhelba v' nebesa.

Drugari aber donele,
venchalen prsten vratile,
pogledni Cvete, pogledni
kolkava rana otvori.
Drugari aber donele,
venchalen prsten vratile,
merakot Cvete, merakot,
popusto Cvete izgore.

Drugari peat v' meana
za mene pesna zhalovna.
Rani me, rani sudbino
srce da zemesh ne mozhesh.
Rani me, rani sudbino,
srce da zemesh ne mozhesh.

Drugari aber donele,
venchalen prsten vratile,
pogledni Cvete, pogledni
kolkava rana otvori.
Drugari aber donele,
venchalen prsten vratile,
merakot Cvete, merakot,
popusto Cvete izgore.
Merakot Cvete izgore.Date added: 10.05.2011
Popularity: 6494
Rating: 4.43 from 7 votes