Запејте песна другари

Zapejte pesna drugari

Запејте песна другари

Ноќта се гушка со зората
ние вино уште пиеме.
Кој ќе не види, ќе завиди
ќе се празнат сите улици.

Остави грижи ти пред вратата
тука важат само мераци.
Остави грижи ти пред вратата
тука важат само мераци.

Отворете душа другари,
викнете песна бекриска
само вино е вистината
што ни може нас судбината?

Затворете ладна меана
свири ја само нашата
тој што не сака да биде сам
бара другар и во чашата.

Што треба боже да платиме,
тука вечно да останеме?
Кој ќе не види ќе завиди
тука важат само мераци.

Остави грижи ти пред вратата
тука важат само мераци.
Отворете душа другари,
викнете песна бекриска,
само вино е вистината
што ни може нас судбината?

Затворете ладна меана
свири ја само нашата
тој што не сака да биде сам
бара другар и во чашата.
Тој што не сака да биде сам
бара другар и во чашата.

Zapejte pesna drugari

Nokjta se gushka so zorata
nie vino ushte pieme.
Koj kje ne vidi, kje zavidi
kje se praznat site ulici.

Ostavi grizhi ti pred vratata
tuka vazhat samo meraci.
Ostavi grizhi ti pred vratata
tuka vazhat samo meraci.

Otvorete dusha drugari,
viknete pesna bekriska
samo vino e vistinata
shto ni mozhe nas sudbinata?

Zatvorete ladna meana
sviri ja samo nashata
toj shto ne saka da bide sam
bara drugar i vo chashata.

Shto treba bozhe da platime,
tuka vechno da ostaneme?
Koj kje ne vidi kje zavidi
tuka vazhat samo meraci.

Ostavi grizhi ti pred vratata
tuka vazhat samo meraci.
Otvorete dusha drugari,
viknete pesna bekriska,
samo vino e vistinata
shto ni mozhe nas sudbinata?

Zatvorete ladna meana
sviri ja samo nashata
toj shto ne saka da bide sam
bara drugar i vo chashata.
Toj shto ne saka da bide sam
bara drugar i vo chashata.Date added: 10.05.2011
Popularity: 7737
Rating: 4 from 15 votes