Што може љубовта

Shto mozhe ljubovta

Што може љубовта

Во старата кафеана
само ние гости сме.
Мала маса, интимна,
а на маса рози две.

Музиканти тивко свират
бавно гори свеќата,
вљубено се гледаме,
не се крие среќата.

Виното е опојно,
песната е певлива,
но да згрее срца две
може само љубовта.

Прегрнати излеговме
ноќта тивка, пролетна,
мирисот на липите
спои срца довека.

Зора зори, ние двајца
бавно си чекориме,
да се може, времето
сега ќе го запреме.

Виното е опојно,
песната е певлива,
но да згрее срца две,
може само љубовта.

Shto mozhe ljubovta

Vo starata kafeana
samo nie gosti sme.
Mala masa, intimna,
a na masa rozi dve.

Muzikanti tivko svirat
bavno gori svekjata,
vljubeno se gledame,
ne se krie srekjata.

Vinoto e opojno,
pesnata e pevliva,
no da zgree srca dve
mozhe samo ljubovta.

Pregrnati izlegovme
nokjta tivka, proletna,
mirisot na lipite
spoi srca doveka.

Zora zori, nie dvajca
bavno si chekorime,
da se mozhe, vremeto
sega kje go zapreme.

Vinoto e opojno,
pesnata e pevliva,
no da zgree srca dve,
mozhe samo ljubovta.Date added: 10.05.2011
Popularity: 8022
Rating: 4.14 from 7 votes