Денеска ми е сабота

Deneska mi e sabota

Денеска ми е сабота

Денеска ми е сабота, оф аман,
Кираца ќ' оди на пазар, оф аман,
ќе ми го бара Наќета.
Ќе ми го бара Наќета, оф аман,
Наќета кираџијата, оф аман,
Наќета кираџијата.

Наќе, море, братче ле, оф аман,
кога ќе одиш во Влашко, оф аман,
ти мене абер да сториш?
Ти мене абер да сториш, оф аман,
и јас ќе дојдам со тебе, оф аман,
колку кирија ќе бараш?

Кирацо, млада мори невесто, оф аман,
кирија ти е евтина, оф аман,
од тебе пари не земам.
До Скопје, белото лице, оф аман,
до Белград, медно усте, оф аман,
до Влашко, рамната снага.

Deneska mi e sabota

Deneska mi e sabota, of aman,
Kiraca kj' odi na pazar, of aman,
kje mi go bara Nakjeta.
Kje mi go bara Nakjeta, of aman,
Nakjeta kiradzhijata, of aman,
Nakjeta kiradzhijata.

Nakje, more, bratche le, of aman,
koga kje odish vo Vlashko, of aman,
ti mene aber da storish?
Ti mene aber da storish, of aman,
i jas kje dojdam so tebe, of aman,
kolku kirija kje barash?

Kiraco, mlada mori nevesto, of aman,
kirija ti e evtina, of aman,
od tebe pari ne zemam.
Do Skopje, beloto lice, of aman,
do Belgrad, medno uste, of aman,
do Vlashko, ramnata snaga.

Today is Saturday

Today is Saturday, oh,
Kiraca will go to the market, oh,
she will look for Nakje.
She will look for Nakje, oh,
Nakje the transporter, oh,
Nakje the transporter.

- Nakje, hey, my friend, oh,
when you go to South Romania, oh,
will you let me know?
Will you let me know, oh,
and I will come with you, oh,
how much will you charge me?

- Kiraca, young woman, oh,
my charge is cheap, oh.
To Skopje, your white face, oh,
to Belgrade, your honey lips, oh,
to South Romania, your tall body.

Heute ist Samstag

Heute ist Samstag, oh,
Kiraca will zum Markt gehen, oh
sie will Nakje suchen,
sie will Nakje suchen, oh,
Nakje den Fuhrmann, oh,
Nakje den Fuhrmann.

- Nakje, he, mein Freund, oh
wenn Du nach Südrumänien fährst, oh
wirst Du es mich wissen lassen?
Wirst Du es mich wissen lassen, oh,
und ich werde mit Dir kommen, oh,
wie viel muss ich Dir bezahlen?

- Kiraca, junge Frau, oh,
mein Preis ist niedrig, oh,
Nach Skopje, dein weißes Gesicht, oh,
nach Belgrad, deine Honiglippen, oh,
nach Südrumänien, deine hohe Gestalt.

Übersetzung: Jutta Malzbender.

Dzisiaj jest sobota

Dzisiaj jest sobota,
Kiraca pójdzie na targ,
poszukać Nakjeta.
Poszukać Nakjeta,
Nakjeta woźnicę,
Nakjeta woźnicę.

Nakje, mój przyjacielu,
gdy jechał będziesz na Wołoszczyznę,
czy dasz mi znać?
Ty daj mi znać,
a ja z tobą pojadę,
jakiej opłaty zażądasz?

Kiraco, panienko młoda,
twoja opłata będzie nieduża,
pieniędzy od ciebie nie wezmę.
Do Skopje – twą białą twarzyczkę,
do Belgradu – twoje słodkie usta,
na Wołoszczyznę – twe smukłe ciało.

Tłumaczenie: Tomek.Date added: 04.09.2011
Popularity: 10778
Rating: 4.57 from 28 votes