Што ти текна, Јано, да побегнеш

Shto ti tekna, Jano, da pobegnesh

Што ти текна, Јано, да побегнеш

Што ти текна, Јано, да побегнеш,
да побегнеш, Јано, преку Турла?
Оф, оф, Јано, натема те,
леле, Јано, бож' уби те,
Aјде, Јано, црна гламно,
aјде, Јано, црна гламно.

Преку Турла, Јано, Вранештица,
Вранештица, Јано, два лешника.
Оф, оф, Јано, натема те,
леле, Јано, бож' уби те,
Aјде, Јано, црна гламно,
aјде, Јано, црна гламно.

Лешник има, Јано, многу пари,
многу пари, Јано, три мангари.
Оф, оф, Јано, натема те,
леле, Јано, бож' уби те,
Aјде, Јано, црна гламно,
aјде, Јано, црна гламно.

Shto ti tekna, Jano, da pobegnesh

Shto ti tekna, Jano, da pobegnesh,
da pobegnesh, Jano, preku Turla?
Of, of, Jano, natema te,
lele, Jano, bozh' ubi te,
Ajde, Jano, crna glamno,
ajde, Jano, crna glamno.

Preku Turla, Jano, Vraneshtica,
Vraneshtica, Jano, dva leshnika.
Of, of, Jano, natema te,
lele, Jano, bozh' ubi te,
Ajde, Jano, crna glamno,
ajde, Jano, crna glamno.

Leshnik ima, Jano, mnogu pari,
mnogu pari, Jano, tri mangari.
Of, of, Jano, natema te,
lele, Jano, bozh' ubi te,
Ajde, Jano, crna glamno,
ajde, Jano, crna glamno.Date added: 07.09.2011
Popularity: 8895
Rating: 4.04 from 24 votes