В' апсана ме кладе

V' apsana me klade

В' апсана ме кладе

- В апсана ме кладе дванајсе години,
дванајсе години и девет месеци,
и девет месеци.
- Море лудо младо, гајле да не бериш,
гајле да не бериш, јаска ќе те чекам,
јаска ќе те чекам.

- Јаска ќе те чекам дванајсе години,
дванајсе години и девет месеци,
и девет месеци.
- Мори моме мала, аку да си верна,
аку да си верна бакшиш ќе ти купам,
бакшиш ќе ти купам.

- Бакшиш ќе ти купам сто драмој белило,
сто драмој белило, ока црвенило,
ока црвенило.
По тро да си клаваш, сама си убава,
бела и црвена, малку црноока,
тнонка ем висока.

V' apsana me klade

- V apsana me klade dvanajse godini,
dvanajse godini i devet meseci,
i devet meseci.
- More ludo mlado, gajle da ne berish,
gajle da ne berish, jaska kje te chekam,
jaska kje te chekam.

- Jaska kje te chekam dvanajse godini,
dvanajse godini i devet meseci,
i devet meseci.
- Mori mome mala, aku da si verna,
aku da si verna bakshish kje ti kupam,
bakshish kje ti kupam.

- Bakshish kje ti kupam sto dramoj belilo,
sto dramoj belilo, oka crvenilo,
oka crvenilo.
Po tro da si klavash, sama si ubava,
bela i crvena, malku crnooka,
tnonka em visoka.Date added: 13.10.2011
Popularity: 5430
Rating: 4.71 from 7 votes