Љубов голема

Ljubov golema

Љубов голема

За многу години Македонци

Кај што сонцето рано изгрева,
таму росата цвеќе милува.
Кај што птицата љубов опеа,
солзи радосници срца топеа.

Гледај прекрасно сино езеро,
овде љубовта нема граници.
Гледај ливада, цветна рамнина,
овде бре песната е одамнина.

За многу години Македонци, каде и да сте,
за многу години, мој народе на Македонија.
Со љубов сега да наздравиме, љубов голема,
за вечна да ѝ биде среќата на Македонија.
Ееј, љубов голема, ееј, и непреболена.
Ееј, љубов голема, ееј, за Македонија.

Овде меракот срца изгоре,
овде виното души отвори.
Овде момите се за љубење,
момчиња, времето не е за губење.

За многу години Македонци, каде и да сте,
за многу години, мој народе на Македонија.
Со љубов сега да наздравиме, љубов голема,
за вечна да ѝ биде среќата на Македонија.
Ееј, љубов голема, ееј, и непреболена.
Ееј, љубов голема, ееј, за Македонија.

Ljubov golema

Za mnogu godini Makedonci

Kaj shto sonceto rano izgreva,
tamu rosata cvekje miluva.
Kaj shto pticata ljubov opea,
solzi radosnici srca topea.

Gledaj prekrasno sino ezero,
ovde ljubovta nema granici.
Gledaj livada, cvetna ramnina,
ovde bre pesnata e odamnina.

Za mnogu godini Makedonci, kade i da ste,
za mnogu godini, moj narode na Makedonija.
So ljubov sega da nazdravime, ljubov golema,
za vechna da ì bide srekjata na Makedonija.
Eej, ljubov golema, eej, i neprebolena.
Eej, ljubov golema, eej, za Makedonija.

Ovde merakot srca izgore,
ovde vinoto dushi otvori.
Ovde momite se za ljubenje,
momchinja, vremeto ne e za gubenje.

Za mnogu godini Makedonci, kade i da ste,
za mnogu godini, moj narode na Makedonija.
So ljubov sega da nazdravime, ljubov golema,
za vechna da ì bide srekjata na Makedonija.
Eej, ljubov golema, eej, i neprebolena.
Eej, ljubov golema, eej, za Makedonija.

Great love

(For many years, Macedonians)

Where the Sun rises early,
there the dew caresses a flower.
Where the bird sings about love,
tears of joy are melting hearts.

See the marvelous blue lake,
here the love has no boundaries.
Observe a meadow, flower field,
here the song is ancient.

For many yeas, Macedonians, wherever you might be,
for many years, my nation of Macedonia.
With love let us toast, great love,
so that eternal might be the luck of Macedonia.
Hey, great love, hey, everlasting.
Hey, great love, hey, for Macedonia.

Here the desire burns hearts,
here the wine opens souls.
Here the girls are for loving,
lads, time's a-wastin'.

For many yeas, Macedonians, wherever you might be,
for many years, my nation of Macedonia.
With love let us toast, great love,
so that eternal might be the luck of Macedonia.
Hey, great love, hey, everlasting.
Hey, great love, hey, for Macedonia.

Wielka miłość

(Wielu długich lat, Macedończycy)

Gdzie słońce wcześnie wschodzi,
tam rosa pieści kwiat.
Gdzie ptak miłość wyśpiewuje,
łzy radości topią serca.

Spójrz na przepiękne modre jezioro,
tutaj miłość nie ma granic.
Spójrz na łąki, kwieciste równiny,
tutaj pieśń jest odwieczna.

Wielu długich lat, Macedończycy, gdziekolwiek jesteście,
wielu długich lat, mój narodzie macedoński,
Z miłością wznieśmy teraz toast, z wielką miłością,
by wieczne było szczęście Macedonii.
Ej, wielka miłość, ej nieodżałowana,
Ej, wielka miłość, ej, do Macedonii.

Tu uczucia rozpalają serca,
tutaj wino otwiera dusze.
Tu dziewczyny są do kochania,
dalej chłopcy, nie traćcie czasu.

Wielu długich lat, Macedończycy, gdziekolwiek jesteście,
wielu długich lat, mój narodzie macedoński,
Z miłością wznieśmy teraz toast, z wielką miłością,
by wieczne było szczęście Macedonii.
Ej, wielka miłość, ej nieodżałowana,
Ej, wielka miłość, ej, do Macedonii.

Tłumaczenie: Tomek.Date added: 16.11.2011
Popularity: 19050
Rating: 4.33 from 67 votes