Развивај горо зелена

Razvivaj goro zelena

Развивај горо зелена

Развивај горо зелена,
развивај сенки широко,
ќе мине Делчев војвода, леле,
со својта верна дружина.

На знамето пишуваше:
- Смрт или Слобода за Македонија,
Македонија на Македонците,
Македонија на Македонците.

Ќе мине Делчев војвода,
со својта верна дружина,
сè одбор млади момчиња,
сè одбор млади момчиња.

На знамето пишуваше:
- Смрт или Слобода за Македонија,
Македонија на Македонците,
Македонија на Македонците.

До сека бука јунака,
на сека гранка берданка,
во секо' долче и топче
на сека шумка - патронка.

На знамето пишуваше:
- Смрт или Слобода за Македонија,
Македонија на Македонците,
Македонија на Македонците.

Razvivaj goro zelena

Razvivaj goro zelena,
razvivaj senki shiroko,
kje mine Delchev vojvoda, lele,
so svojta verna druzhina.

Na znameto pishuvashe:
- Smrt ili Sloboda za Makedonija,
Makedonija na Makedoncite,
Makedonija na Makedoncite.

Kje mine Delchev vojvoda,
so svojta verna druzhina,
sè odbor mladi momchinja,
sè odbor mladi momchinja.

Na znameto pishuvashe:
- Smrt ili Sloboda za Makedonija,
Makedonija na Makedoncite,
Makedonija na Makedoncite.

Do seka buka junaka,
na seka granka berdanka,
vo seko' dolche i topche
na seka shumka - patronka.

Na znameto pishuvashe:
- Smrt ili Sloboda za Makedonija,
Makedonija na Makedoncite,
Makedonija na Makedoncite.Date added: 22.11.2011
Popularity: 4048
Rating: 3.5 from 18 votes