Од гранка, в' гранка

Od granka, v' granka

Од гранка, в' гранка

Од гранка, в' гранка, јунаку рака
да не ми падне, да се утепа.
Еј Ѓурѓе ле, Ѓурѓе девојко,
еј Ѓурѓе ле, Ѓурѓе девојко.

Да не ми падна, да се утепа,
јаже јазливо, дрво црвливо.
Еј Ѓурѓе ле, Ѓурѓе девојко,
еј Ѓурѓе ле, Ѓурѓе девојко.

Чекај ја, чекај, фидан ли Јован
ју десна рака, ју лева пола.
Еј Ѓурѓе ле, Ѓурѓе девојко,
еј Ѓурѓе ле, Ѓурѓе девојко.

Od granka, v' granka

Od granka, v' granka, junaku raka
da ne mi padne, da se utepa.
Ej Gjurgje le, Gjurgje devojko,
ej Gjurgje le, Gjurgje devojko.

Da ne mi padna, da se utepa,
jazhe jazlivo, drvo crvlivo.
Ej Gjurgje le, Gjurgje devojko,
ej Gjurgje le, Gjurgje devojko.

Chekaj ja, chekaj, fidan li Jovan
ju desna raka, ju leva pola.
Ej Gjurgje le, Gjurgje devojko,
ej Gjurgje le, Gjurgje devojko.

From one branch, to another

From one branch, to another, in the hero's arms
so that she does not fell, and hurt herself.
Hey Gjurgja, hey, Gjurgja girl,
hey Gjurgja, hey, Gjurgja girl.

So that she does not fell and hurt herself,
the rope is old, the tree is rotten.
Hey Gjurgja, hey, Gjurgja girl,
hey Gjurgja, hey, Gjurgja girl.

Wait for her, wait, tall Jovan,
in your right hand, and half in your left.
Hey Gjurgja, hey, Gjurgja girl,
hey Gjurgja, hey, Gjurgja girl.Date added: 02.12.2011
Popularity: 4876
Rating: 4.56 from 16 votes