Ој, Јеленчице

Oj, Jelenchice

Ој, Јеленчице

Ој, Јеленчице, мори висока планино,
Јеленчице, море, висока планино.

Ој, ју весине море, не се догледоваш
ју ширине море, не се изидоваш.

Ој, у тебе се, море, до треста мајстора,
ју тебе се, море, до треста мајстора.

Ој, меџо њима, море, мајстор ?
у ? море метро по тебе ?.

Ој, да не си ѕидах море, цркве, ем манастере, јој
и у цркве, море, до треста ?.

Oj, Jelenchice

Oj, Jelenchice, mori visoka planino,
Jelenchice, more, visoka planino.

Oj, ju vesine more, ne se dogledovash
ju shirine more, ne se izidovash.

Oj, u tebe se, more, do tresta majstora,
ju tebe se, more, do tresta majstora.

Oj, medzho njima, more, majstor ?
u ? more metro po tebe ?.

Oj, da ne si dzidah more, crkve, em manastere, joj
i u crkve, more, do tresta ?.Date added: 02.12.2011
Popularity: 4073
Rating: 4.5 from 8 votes