Го пратиле дедо в' планина

Go pratile dedo v' planina

Го пратиле дедо в' планина

Го пратиле дедо вo планина,
мечките да го изедат.
Бреј, бреј, лош дедо, бре.
Леле, леле, што е ова, лош дедо, бре.

Ете го дедо кај иде,
полна му торба со мечиња.
Бреј, бреј, лош дедо, бре.
Леле, леле, што е ова, лош дедо, бре.

Го пратиле дедо на дрва,
волците да го изедат.
Бреј, бреј, лош дедо, бре.
Леле, леле, што е ова, лош дедо, бре.

Ете го дедо кај иде,
полна му торба со волчиња.
Бреј, бреј, лош дедо, бре.
Леле, леле, што е ова, лош дедо, бре.

Го пратиле дедо на бања,
жените да го истријат,
жените да го избањат.
Бреј, бреј, лош дедо, бре.
Леле, леле, што е ова, лош дедо, бре.

Ете го дедо кај иде,
полна му торба со женчиња.
Бреј, бреј, лош дедо, бре.
Леле, леле, што е ова, лош дедо, бре.

Ете го кај иде,
лош дедо, лош дедо,
бреј, бреј, бреј.

Go pratile dedo v' planina

Go pratile dedo vo planina,
mechkite da go izedat.
Brej, brej, losh dedo, bre.
Lele, lele, shto e ova, losh dedo, bre.

Ete go dedo kaj ide,
polna mu torba so mechinja.
Brej, brej, losh dedo, bre.
Lele, lele, shto e ova, losh dedo, bre.

Go pratile dedo na drva,
volcite da go izedat.
Brej, brej, losh dedo, bre.
Lele, lele, shto e ova, losh dedo, bre.

Ete go dedo kaj ide,
polna mu torba so volchinja.
Brej, brej, losh dedo, bre.
Lele, lele, shto e ova, losh dedo, bre.

Go pratile dedo na banja,
zhenite da go istrijat,
zhenite da go izbanjat.
Brej, brej, losh dedo, bre.
Lele, lele, shto e ova, losh dedo, bre.

Ete go dedo kaj ide,
polna mu torba so zhenchinja.
Brej, brej, losh dedo, bre.
Lele, lele, shto e ova, losh dedo, bre.

Ete go kaj ide,
losh dedo, losh dedo,
brej, brej, brej.

They send grandpa into the mountain

They send grandpa into the mountain,
for the bears to eat him.
Hey, evil grandpa, hey.
Oh, what is this, evil grandpa, hey.

There is grandpa coming,
his bag is full of little bears.
Hey, evil grandpa, hey.
Oh, what is this, evil grandpa, hey.

They sent grandpa to harvest some trees,
for the wolves to eat him.
Hey, evil grandpa, hey.
Oh, what is this, evil grandpa, hey.

There is grandpa coming,
his bag is full of little wolves.
Hey, evil grandpa, hey.
Oh, what is this, evil grandpa, hey.

They sent grandpa to the spa,
for the women to rub him,
for the women to bath him.
Hey, evil grandpa, hey.
Oh, what is this, evil grandpa, hey.

There is grandpa coming,
his bag is full of little women.
Hey, evil grandpa, hey.
Oh, what is this, evil grandpa, hey.

There is he coming,
evil grandpa, evil grandpa,
hey, hey, hey.Date added: 03.06.2009
Popularity: 11468
Rating: 4.04 from 23 votes