Глас ми се слуша

Glas mi se slusha

Глас ми се слуша

Глас ми се слуша,
горе во планина.

Дал' кавал свири,
или моме пее?

Ни кавал свири,
ни моме пее,
тук' си ја мачат
убавата Јана.

- Кажи бре, Јано,
кажи бре, кучко,
кажи бре Јано
свекрово имање.

- Еј вие, Турци,
Турци будали,
свекор ми има
дворови широки,
кули високи,
дворови широки.

Glas mi se slusha

Glas mi se slusha,
gore vo planina.

Dal' kaval sviri,
ili mome pee?

Ni kaval sviri,
ni mome pee,
tuk' si ja machat
ubavata Jana.

- Kazhi bre, Jano,
kazhi bre, kuchko,
kazhi bre Jano
svekrovo imanje.

- Ej vie, Turci,
Turci budali,
svekor mi ima
dvorovi shiroki,
kuli visoki,
dvorovi shiroki.Date added: 09.03.2012
Popularity: 4642
Rating: 3.73 from 15 votes