Штом ноќта помине

Shtom nokjta pomine

Штом ноќта помине

Цела ноќ, молчиме, спијат ѕвезди, а
во душа - бранови.
Оваа ноќ тажна е, срце плаче,
една љубов умира.

Штом ноќта помине и денот осамне,
од песок срца две ќе направам.
Во моите куфери ќе скријам немири
и без да плачам ќе си заминам.

Бакни ме, смири се,
не сме ние први, ниту последни.
Сведок е зората, таа памти
безброј средби, разделби.

Штом ноќта помине и денот осамне,
од песок срца две ќе направам.
Во моите куфери ќе скријам немири
и без да плачам ќе си заминам.

Секој крај тежок е, само надеж
утре ќе ни остане.
Гушни ме ангеле, ова лето
вечно да го памтиме.

Штом ноќта помине и денот осамне,
од песок срца две ќе направам.
Во моите куфери ќе скријам немири
и без да плачам ќе си заминам.

Shtom nokjta pomine

Cela nokj, molchime, spijat dzvezdi, a
vo dusha - branovi.
Ovaa nokj tazhna e, srce plache,
edna ljubov umira.

Shtom nokjta pomine i denot osamne,
od pesok srca dve kje napravam.
Vo moite kuferi kje skrijam nemiri
i bez da placham kje si zaminam.

Bakni me, smiri se,
ne sme nie prvi, nitu posledni.
Svedok e zorata, taa pamti
bezbroj sredbi, razdelbi.

Shtom nokjta pomine i denot osamne,
od pesok srca dve kje napravam.
Vo moite kuferi kje skrijam nemiri
i bez da placham kje si zaminam.

Sekoj kraj tezhok e, samo nadezh
utre kje ni ostane.
Gushni me angele, ova leto
vechno da go pamtime.

Shtom nokjta pomine i denot osamne,
od pesok srca dve kje napravam.
Vo moite kuferi kje skrijam nemiri
i bez da placham kje si zaminam.Date added: 31.03.2012
Popularity: 24735
Rating: 4.53 from 64 votes