Војниче младо

Vojniche mlado

Војниче младо

Не плачете мајки наши родени,
не жалете мили наши татковци.
Радуј се мајко или тате
што се си сина вие родиле.

Запејте вие песна весела
утре војници ние одиме.
Утре војници ние одиме,
војници млади, млади регрути.

Радуј се мајко или тате
што се си сина вие родиле,
родиле сина и исчекале
на војска да го испратите.

Запејте вие песна весела
утре војници ние одиме.
Утре војници ние одиме,
војници млади, млади регрути.

Не плачи либе и ти по мене
не рони солзи по бело лице,
туку иди дома, спремај дарови,
в' година ќе дојдам, тебе ќе земам.

Запеј ми, мила, песна весела,
утре војниќе младо ќе бидам.
Утре војниче младо ќе бидам,
в' година ќе дојдам, тебе ќе земам.

Vojniche mlado

Ne plachete majki nashi rodeni,
ne zhalete mili nashi tatkovci.
Raduj se majko ili tate
shto se si sina vie rodile.

Zapejte vie pesna vesela
utre vojnici nie odime.
Utre vojnici nie odime,
vojnici mladi, mladi regruti.

Raduj se majko ili tate
shto se si sina vie rodile,
rodile sina i ischekale
na vojska da go ispratite.

Zapejte vie pesna vesela
utre vojnici nie odime.
Utre vojnici nie odime,
vojnici mladi, mladi regruti.

Ne plachi libe i ti po mene
ne roni solzi po belo lice,
tuku idi doma, spremaj darovi,
v' godina kje dojdam, tebe kje zemam.

Zapej mi, mila, pesna vesela,
utre vojnikje mlado kje bidam.
Utre vojniche mlado kje bidam,
v' godina kje dojdam, tebe kje zemam.Date added: 11.04.2012
Popularity: 4515
Rating: 3.79 from 14 votes