А што ми се јадно додеало

A shto mi se jadno dodealo

А што ми се јадно додеало

А што ми се, море ле, иј
јадно додејало, иј,
од троица пусти настојника.

Први вика побрго да жнејам,
други вика пониско да жнејам,
трети вика клас'то да го збирам,
па на него јазе да угодам.

A shto mi se jadno dodealo

A shto mi se, more le, ij
jadno dodejalo, ij,
od troica pusti nastojnika.

Prvi vika pobrgo da zhnejam,
drugi vika ponisko da zhnejam,
treti vika klas'to da go zbiram,
pa na nego jaze da ugodam.

I am getting sick and tired

I am getting, hey,
sick and tired, hey,
of those three field supervisors.

The first one says that I should harvest faster,
the second one says that I should harvest lower,
the third one says that I should collect the glean,
so I will please him.Date added: 14.06.2012
Popularity: 3785
Rating: 3.58 from 12 votes