На сред село тапан бие

Na sred selo tapan bie

На сред село тапан бие

На сред село, мамо, тапан бие,
тапан бие, мамо, оро се вие.

Сите моми, мамо, танец водат,
танец водат, мамо, песни пеат,
песни пеат, мамо, за ергени,
да се женат, мамо, да се вдомат.

Пушти мене, мамо, јас да идам,
да се фатам, мамо, на орото,
да заиграм, мамо, да запеам,
белки ќе ме чуе мојто либе.

Не те пуштам, Анѓе, на орото,
на орото, Анѓе, во селото,
таму ти е, Анѓе, твојто либе,
ќе те грабне, Анѓе, ќе те земе.

Na sred selo tapan bie

Na sred selo, mamo, tapan bie,
tapan bie, mamo, oro se vie.

Site momi, mamo, tanec vodat,
tanec vodat, mamo, pesni peat,
pesni peat, mamo, za ergeni,
da se zhenat, mamo, da se vdomat.

Pushti mene, mamo, jas da idam,
da se fatam, mamo, na oroto,
da zaigram, mamo, da zapeam,
belki kje me chue mojto libe.

Ne te pushtam, Angje, na oroto,
na oroto, Angje, vo seloto,
tamu ti e, Angje, tvojto libe,
kje te grabne, Angje, kje te zeme.Date added: 23.09.2012
Popularity: 5735
Rating: 4.29 from 17 votes