Оди бре либе

Odi bre libe

Оди бре либе

Оди бре либе, оди кај ќе одиш,
ти при мене, либе ле, пак ќе се вратиш.

На орото, либе, не се фаќај до мене,
тук' се фати, либе ле, ти спроти мене.

Дигни очи, либе, ти погледни ме,
скрши веѓи, либе ле, ти намигни ми.

 

Odi bre libe

Odi bre libe, odi kaj kje odish,
ti pri mene, libe le, pak kje se vratish.

Na oroto, libe, ne se fakjaj do mene,
tuk' se fati, libe le, ti sproti mene.

Digni ochi, libe, ti pogledni me,
skrshi vegji, libe le, ti namigni mi.

 Date added: 31.10.2012
Popularity: 3303
Rating: 4.55 from 11 votes