Легнала Дана

Legnala Dana

Легнала Дана

Легнала Дана, заспала, леле Боже,
во чичовата ледина,
под едно дрво маслина.

Дувна ми ветар од море, леле Боже,
ми скрши грана маслина,
удри ја Дана по чело.

Викнала Дана да плаче, леле Боже:
- Оф леле Боже, добога,
как' ќе си одам до дома?

Ка ќе си одам до дома, леле Боже,
как' ќе и кажам на мама?
Мама ќе каже на тате.

Legnala Dana

Legnala Dana, zaspala, lele Bozhe,
vo chichovata ledina,
pod edno drvo maslina.

Duvna mi vetar od more, lele Bozhe,
mi skrshi grana maslina,
udri ja Dana po chelo.

Viknala Dana da plache, lele Bozhe:
- Of lele Bozhe, doboga,
kak' kje si odam do doma?

Ka kje si odam do doma, lele Bozhe,
kak' kje i kazham na mama?
Mama kje kazhe na tate.Date added: 13.12.2012
Popularity: 4638
Rating: 4.6 from 10 votes