Сношти појдов мила мамо

Snoshti pojdov mila mamo

Сношти појдов мила мамо

Сношти појдов, мила мамо, на седенка
и некој ме фати, мамо, за плетенка.
Тој држ - јас држ, тој трга - јас тргам,
тој трга - јас тргам, тој натамо - јас навамо,
се скина плетенка, мамо, се скина плетенка,
пустото ми лудо, мамо, мирно не остана.

Па си појдов, мила мамо, на орото,
и некој ме фати, мамо, за полата.
Тој држ - јас држ, тој трга - јас тргам,
тој трга - јас тргам, тој натамо - јас навамо,
се скина полата, мамо, се скина полата,
пустото ми лудо, мамо, мирно не остана.

Вчера појдов, мила мамо, на бостано
и некој ме фати, мамо, за ѓердано.
Тој држ - јас држ, тој трга - јас тргам,
тој трга - јас тргам, тој натамо - јас навамо,
се скина ѓердано, мамо, се скина ѓердано,
пустото ми лудо, мамо, мирно не остана.

Па се вратив, мила мамо, на бунаро
и некој ме фати, мамо, за фустано.
Тој држ - јас држ, тој трга - јас тргам,
тој трга - јас тргам, тој натамо - јас навамо,
се скина фустано, мамо, се скина фустано,
пустото ми лудо, мамо, мирно не остана.

Snoshti pojdov mila mamo

Snoshti pojdov, mila mamo, na sedenka
i nekoj me fati, mamo, za pletenka.
Toj drzh - jas drzh, toj trga - jas trgam,
toj trga - jas trgam, toj natamo - jas navamo,
se skina pletenka, mamo, se skina pletenka,
pustoto mi ludo, mamo, mirno ne ostana.

Pa si pojdov, mila mamo, na oroto,
i nekoj me fati, mamo, za polata.
Toj drzh - jas drzh, toj trga - jas trgam,
toj trga - jas trgam, toj natamo - jas navamo,
se skina polata, mamo, se skina polata,
pustoto mi ludo, mamo, mirno ne ostana.

Vchera pojdov, mila mamo, na bostano
i nekoj me fati, mamo, za gjerdano.
Toj drzh - jas drzh, toj trga - jas trgam,
toj trga - jas trgam, toj natamo - jas navamo,
se skina gjerdano, mamo, se skina gjerdano,
pustoto mi ludo, mamo, mirno ne ostana.

Pa se vrativ, mila mamo, na bunaro
i nekoj me fati, mamo, za fustano.
Toj drzh - jas drzh, toj trga - jas trgam,
toj trga - jas trgam, toj natamo - jas navamo,
se skina fustano, mamo, se skina fustano,
pustoto mi ludo, mamo, mirno ne ostana.Date added: 22.12.2012
Popularity: 4917
Rating: 4.27 from 15 votes