Бојот започна горе Крушево

Bojot zapochna gore Krushevo

Бојот започна горе Крушево

Бојот започна горе Крушево,
горе Крушево, на Мечкин Камен.
Питу Гули славно загина,
славно падна за Македонија.

Таму се бие тој славен јунак,
тој славен јунак, тој Питу Гули.
Питу Гули славно загина,
славно падна за Македонија.

Жените плачат, децата пискаат,
а крв се лее на Мечкин Камен.
Питу Гули славно загина,
славно падна за Македонија.

Bojot zapochna gore Krushevo

Bojot zapochna gore Krushevo,
gore Krushevo, na Mechkin Kamen.
Pitu Guli slavno zagina,
slavno padna za Makedonija.

Tamu se bie toj slaven junak,
toj slaven junak, toj Pitu Guli.
Pitu Guli slavno zagina,
slavno padna za Makedonija.

Zhenite plachat, decata piskaat,
a krv se lee na Mechkin Kamen.
Pitu Guli slavno zagina,
slavno padna za Makedonija.Date added: 22.12.2012
Popularity: 4832
Rating: 4.05 from 19 votes