Што си налутено либе

Shto si naluteno libe

Што си налутено либе

Што си налутено либе,
што си нажалено?
Што ти потемнело, либе,
белото ти лице?

Што ти црни очи, либе,
пливаат во солзи,
ти очи си бришеш, либе
с' долгата ти коса?

- Дали знаеш, мило либе,
колку се години
што те тајно љубам, либе,
без да ме узнаеш?

Shto si naluteno libe

Shto si naluteno libe,
shto si nazhaleno?
Shto ti potemnelo, libe,
beloto ti lice?

Shto ti crni ochi, libe,
plivaat vo solzi,
ti ochi si brishesh, libe
s' dolgata ti kosa?

- Dali znaesh, milo libe,
kolku se godini
shto te tajno ljubam, libe,
bez da me uznaesh?Date added: 19.01.2013
Popularity: 3659
Rating: 4.14 from 7 votes