Русе ле моме убаво

Ruse le mome ubavo

Русе ле моме убаво

Русе ле моме убаво,
што ти се руси косите,
со Бога ли си вечерала
што си ми толку убава,
од Солуна до Битола
да нема момче за тебе?

Русе ле моме убаво
не кревај се на големо
со Бога ли си вечерала
што си ми толку убава,
од Солуна до Битола
да нема момче за тебе?

Русе ле, моме убаво.

Ruse le mome ubavo

Ruse le mome ubavo,
shto ti se rusi kosite,
so Boga li si vecherala
shto si mi tolku ubava,
od Soluna do Bitola
da nema momche za tebe?

Ruse le mome ubavo
ne krevaj se na golemo
so Boga li si vecherala
shto si mi tolku ubava,
od Soluna do Bitola
da nema momche za tebe?

Ruse le, mome ubavo.Date added: 28.01.2013
Popularity: 8633
Rating: 4.43 from 23 votes