Песна за Ченто

Pesna za Chento

Песна за Ченто

(Среде Скопје)

Среде Скопје мнозина ми се собраа,
вистината за Ченто прашуваа:
- Каде е Ченто, море, кажете,
дојде време вистината да се дознае.
- Каде е Ченто, море, кажете,
дојде време вистината, ајде, да се сознае.

Среде Скопје мнозина ми се собраа,
за манастирот Прохор Пчински прашуваа.
В' манастирот Прохор Пчински, таму започна
нова борба за слобода, за Македонија.
В' манастирот Прохор Пчински, таму започна
нова борба македонска, ајде, за Македонија.

Ој, народе македонски, не заборавај,
што си имал, што си губел, што си започнал.
И да имаш сила јака, сила голема,
пак ќе бидеш, земјо мила, наша најмила.
И да имаш сила јака, сила голема,
пак ќе бидеш, земјо мила, ајде, наша победа.

Pesna za Chento

(Srede Skopje)

Srede Skopje mnozina mi se sobraa,
vistinata za Chento prashuvaa:
- Kade e Chento, more, kazhete,
dojde vreme vistinata da se doznae.
- Kade e Chento, more, kazhete,
dojde vreme vistinata, ajde, da se soznae.

Srede Skopje mnozina mi se sobraa,
za manastirot Prohor Pchinski prashuvaa.
V' manastirot Prohor Pchinski, tamu zapochna
nova borba za sloboda, za Makedonija.
V' manastirot Prohor Pchinski, tamu zapochna
nova borba makedonska, ajde, za Makedonija.

Oj, narode makedonski, ne zaboravaj,
shto si imal, shto si gubel, shto si zapochnal.
I da imash sila jaka, sila golema,
pak kje bidesh, zemjo mila, nasha najmila.
I da imash sila jaka, sila golema,
pak kje bidesh, zemjo mila, ajde, nasha pobeda.Date added: 04.02.2013
Popularity: 4119
Rating: 4.6 from 10 votes