Ај ти ми спремај

Aj ti mi spremaj

Ај ти ми спремај

Ај, ти ми спремај,
коњ дорија, да идем.

Ај тому чешме,
мене млада оставиш.

- Ај оставам те,
при две, мајче, родени.

Ај што ќе ми ги
двете, мајче, без тебе?

Aj ti mi spremaj

Aj, ti mi spremaj,
konj dorija, da idem.

Aj tomu cheshme,
mene mlada ostavish.

- Aj ostavam te,
pri dve, majche, rodeni.

Aj shto kje mi gi
dvete, majche, bez tebe?Date added: 16.02.2013
Popularity: 3140
Rating: 4.25 from 4 votes