Што ќе правиме, чиниме

Shto kje pravime, chinime

Што ќе правиме, чиниме

Што ќе правиме, чиниме,
со кој мерак ш'о го имаме,
ниту јадиме, пиеме,
ниту слободно спиеме.

Сношти помина покрај нас,
тамо ја најдов мајка ти.
- Добро вечер, стара бабо.
- Дал ти Бог добро, јуначе.

А што ми рече два збора,
два збора, до два изгора.
- Да, море лудо и младо,
не си го губи времето.

Момето ми е свршено,
за друго лудо, порусо,
за друго лудо, порусо,
од тебе многу поарно.

Shto kje pravime, chinime

Shto kje pravime, chinime,
so koj merak sh'o go imame,
nitu jadime, pieme,
nitu slobodno spieme.

Snoshti pomina pokraj nas,
tamo ja najdov majka ti.
- Dobro vecher, stara babo.
- Dal ti Bog dobro, junache.

A shto mi reche dva zbora,
dva zbora, do dva izgora.
- Da, more ludo i mlado,
ne si go gubi vremeto.

Mometo mi e svrsheno,
za drugo ludo, poruso,
za drugo ludo, poruso,
od tebe mnogu poarno.Date added: 08.06.2009
Popularity: 5806
Rating: 4.25 from 4 votes